اوقات شرعی


اوقات شرعی موجود در این وبسایت ممکن است برای برخی روزهای سال دقیق نباشند.

برای یقین از اوقات شرعی لطفا با رجوع به سایر برنامه ها و وبسایت ها احتیاط شرعی نمایید.

اوقات شرعی موجود توسط حجت الاسلام والمسلمین مصباح زاده محاسبه گردیده.

اوقات شرعی : دانلود سپتامبر
اوقات شرعی : دانلود اکتبر
امروز: یکشنبه ٠٢ صفر ١٤٤٢ | 20 سپتامبر 2020
صبح 05:28
طلوع خورشید 06:48
ظهر 12:59
غروب 19:11
مغرب 19:31
نيمه شب 01:09

فردا: دوشنبه ٠٣ صفر ١٤٤٢ | 21 سپتامبر 2020
صبح 05:30
طلوع خورشید 06:49
ظهر 12:59
غروب 19:09
مغرب 19:29
نيمه شب 01:09