اوقات شرعی


اوقات شرعی : دانلود ژانویه
اوقات شرعی : دانلود فوریه
امروز: دوشنبه ١٥ جمادى الأولى ١٤٤٠ | 21 ژانویه 2019
صبح 06:47
طلوع خورشید 08:14
ظهر 12:17
غروب 16:20
مغرب 16:40
نيمه شب 00:27

فردا: سه شنبه ١٦ جمادى الأولى ١٤٤٠ | 22 ژانویه 2019
صبح 06:46
طلوع خورشید 08:13
ظهر 12:18
غروب 16:22
مغرب 16:42
نيمه شب 00:28