اوقات شرعی


اوقات شرعی : دانلود نوامبر
اوقات شرعی : دانلود دسامبر
امروز: دوشنبه ١١ ربيع الأوّل ١٤٤٠ | 19 نوامبر 2018
صبح 06:19
طلوع خورشید 07:46
ظهر 11:51
غروب 15:57
مغرب 16:17
نيمه شب 00:01

فردا: سه شنبه ١٢ ربيع الأوّل ١٤٤٠ | 20 نوامبر 2018
صبح 06:20
طلوع خورشید 07:47
ظهر 11:52
غروب 15:56
مغرب 16:16
نيمه شب 00:02