اوقات شرعی


اوقات شرعی : دانلود سپتامبر
اوقات شرعی : دانلود اکتبر
امروز: یکشنبه ٢٢ محرّم ١٤٤١ | 22 سپتامبر 2019
صبح 05:32
طلوع خورشید 06:51
ظهر 12:59
غروب 19:06
مغرب 19:26
نيمه شب 01:09

فردا: دوشنبه ٢٣ محرّم ١٤٤١ | 23 سپتامبر 2019
صبح 05:34
طلوع خورشید 06:53
ظهر 12:58
غروب 19:04
مغرب 19:24
نيمه شب 01:08