اوقات شرعی


اوقات شرعی : دانلود نوامبر
اوقات شرعی : دانلود دسامبر
امروز: چهارشنبه ٢٢ ربيع الأوّل ١٤٤١ | 20 نوامبر 2019
صبح 06:20
طلوع خورشید 07:47
ظهر 11:52
غروب 15:56
مغرب 16:16
نيمه شب 00:02

فردا: پنجشنبه ٢٣ ربيع الأوّل ١٤٤١ | 21 نوامبر 2019
صبح 06:22
طلوع خورشید 07:49
ظهر 11:52
غروب 15:54
مغرب 16:14
نيمه شب 00:02