اوقات شرعی


اوقات شرعی : دانلود آوریل
اوقات شرعی : دانلود مه
امروز: چهارشنبه ١٤ شعبان ١٤٤١ | 08 آوریل 2020
صبح 04:56
طلوع خورشید 06:20
ظهر 13:08
غروب 19:56
مغرب 20:16
نيمه شب 01:18

فردا: پنجشنبه ١٥ شعبان ١٤٤١ | 09 آوریل 2020
صبح 04:53
طلوع خورشید 06:18
ظهر 13:08
غروب 19:58
مغرب 20:18
نيمه شب 01:18