اوقات شرعی


اوقات شرعی : دانلود مه
اوقات شرعی : دانلود ژوئن
امروز: دوشنبه ٢١ رمضان ١٤٤٠ | 27 مه 2019
صبح 02:19
طلوع خورشید 04:40
ظهر 13:03
غروب 21:26
مغرب 21:46
نيمه شب 01:13

فردا: سه شنبه ٢٢ رمضان ١٤٤٠ | 28 مه 2019
صبح 02:16
طلوع خورشید 04:39
ظهر 13:03
غروب 21:27
مغرب 21:47
نيمه شب 01:13