اوقات شرعی


اوقات شرعی : دانلود مه
اوقات شرعی : دانلود ژوئن
امروز: چهارشنبه ٠٧ رمضان ١٤٣٩ | 23 مه 2018
صبح 02:33
طلوع خورشید 04:45
ظهر 13:03
غروب 21:20
مغرب 21:40
نيمه شب 01:13

فردا: پنجشنبه ٠٨ رمضان ١٤٣٩ | 24 مه 2018
صبح 02:30
طلوع خورشید 04:44
ظهر 13:03
غروب 21:21
مغرب 21:41
نيمه شب 01:13