اوقات شرعی


اوقات شرعی : دانلود مارس
اوقات شرعی : دانلود آوریل
امروز: شنبه ١٧ رجب ١٤٤٠ | 23 مارس 2019
صبح 04:41
طلوع خورشید 06:01
ظهر 12:13
غروب 18:24
مغرب 18:44
نيمه شب 00:23

فردا: یکشنبه ١٨ رجب ١٤٤٠ | 24 مارس 2019
صبح 04:39
طلوع خورشید 05:58
ظهر 12:12
غروب 18:26
مغرب 18:46
نيمه شب 00:22