رویدادها


برنامه های روزانه:

1.  اقامه نماز جماعت ظهر و عصر از ساعت 11:50

2.   اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء در موقع اذان مغرب

برنامه های هفتگی:

1.   نماز جماعت، قرائت قرآن و دعای کمیل و سخنرانی شب های جمعه بعد از نماز عشاء ساعت 6 تا 8

2.   دعای ندبه صبح های جمعه ساعت 6:30-7:30 صبح

3.   اقامه نماز جمعه از اذان ظهر به مدت یک ساعت