رویدادها


برنامه های روزانه:

1.  اقامه نماز جماعت ظهر و عصر از ساعت 13:00

2.   اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء از ساعت 18:00

برنامه های هفتگی:

1.   نماز جماعت، قرائت قرآن و دعای کمیل و سخنرانی شب های جمعه بعد از نماز عشاء ساعت 6:30-9

2.   دعای ندبه صبح های جمعه ساعت 7:00-8:00 صبح

3.   اقامه نماز جمعه از اذان ظهر به مدت یک ساعت