نشانی


آدرس:  Cliftonville

Bentinck Road, Newcastle Upon Tyne

NE4 6U

برای جهت یابی آدرس ما لطفاً کد پستی را داخل کنید

ارتباط با ما

برای سئوالات شرعی، امور خانواده، روابط عمومی و برنامه های آموزشی مرکز,  لطفاً با شیخ قاسمی تماس بگیرید

آدرس الکترونيک  :  tnice.co.uk@gmail.com

شماره تماس:  07481980008

تلفنخانۀ مرکزی:  273 7755  0191