مرکز اسلامی توحید نیوکاسل محلي است براي عبادت و برپايي شعائر ديني، منبري براي نشر و تبليغ معارف اسلامي، جايگاهي براي آموزش و تربيت شيفتگان آموزه هاي اصيل اسلامي و مکاني براي گردهمايي علمي و فرهنگي و نيز پايگاهي براي تجمع خانواده ها براي تقويت روابط اجتماعي است.