بخش اجتماعی و خانواده

.

بخش امور اجتماعی و خانواده مرکز اسلامی نیوکاسل آمادگی دارد تا خدمات به مسلمانان گرامی ارائه دهد.