مَهدَویّت


اشاره : حجت‏الاسلام والمسلمين نجم‏الدين طبسى در سال 1334 در نجف اشرف به دنيا آمدند. دروس مقدماتى حوزه را در همين شهر و نزد پدر بزرگوارشان حضرت آيت‏اللّه‏ حاج شيخ محمد طبسى آغاز كردند، اما به دليل شرايط نامناسبى كه حكومت بعثى براى طلاب حوزه‏هاى علميه فراهم آورده بود ناچار […]

آخرالزمان و حكومت جهانى حضرت مهدى(ع)


ان الارض يرثها عبادى الصالحون (1) . اين زمين را، بندگان صالح، به ميراث مى‏برند . احساس انتظار، مثل احساس تشنگى است: احساس تشنگى، آدم را، به آب مى‏رساند، و احساس انتظار، انسان صاحب نظر آگاه دين باور حقيقت جوى را، به حجت‏بالغه الهى! انسان اسلام، بزرگ‏ترين اصل اجتماعى و […]

احساس انتظارنويسنده: محمد صادق حائري شيرازي موعود: با سپاس از اينكه اجازه فرموديد خدمتتان برسيم و از محضرتان استفاده بكنيم. موضوع اصلى بحث مساله آثار تربيتى انتظار است. اما در مورد مفهوم انتظار فرج و اينكه چه اراده‏اى از اين مفهوم مى‏شود، ديدگاههاى متفاوتى هست، هم در گذشته و هم در […]

آثارتربيتى ‏انتظار