اربعین

اربعین حسینی


راهپیمایی اربعین حسینی، پیاده‌روی
به مناسبت اربعین حسینی و شهادت پیامبر بزرگوار اسلام  حضرت محمد مصطفی ( ص) شیعیان شهر نیوکاسل انگلستان و اطراف آن راهپیمایی پر شکوهی را انجام دادند که این راهپیمایی از مرکز اسلامی ( توحید) نیوکاسل ترتیب داده شده بود چهل روز متوالی از عاشورا تا اربعین در واقع مراسم […]

راهپیمایی اربعین حسینی